Ögonbottenundersökning

och fotografering vid diabetes

Diabetes kan leda till kärlförändringar i den känsliga näthinnan, så kallad diabetesretinopati som obehandlat kan orsaka kraftig synnedsättning. 

Diabetesretinopati (DR) kan ha olika stadier

  • kan börja med små utbuktningar på de minsta blodkärl (mild DR)
  • små eller större blödningar i näthinnan (måttlig DR),
  • missbildning av blodkärl (allvarlig DR),
  • bildning av nya blodkärl (proliferativt DR), som kan blöda i glaskroppen och orsaka näthinneavlossning som kräver kirurgiskt ingrepp.

Därför är det viktigt att ögonbottnar kontrolleras med regelbundna intervaller så att man kan upptäcka och följa upp förändringar och i tid sätta in behandling. Diabetes kan även öka risken för tidigt utveckling av grå starr (katarakt).

INFORMATION


Till oss kommer du med eller utan remiss, du kan också skriva din egen remiss.

Kontakta oss via telefon 018-151617 eller mail info@starrmedica.se eller via 1177/mina vårdkontakter.

Patientavgift för specialistläkarbesök/operation är 260 kr. Frikort gäller.

För patienter över 85 år är besöket kostnadsfritt.


Försäkringspatienter och privata patienter är också välkomna.

Måttlig_diabetesretinopati

Måttlig diabetesretinopati

Hur ser behandlingen ut?

Uttalad_diabetesretinopati

Uttalad diabetesretinopati

Rutinen är i korthet att vid diabetesdiagnos skriver behandlande läkare en remiss till oss för en första undersökning. Undersökning tar ca 20 minuter. Patienten får vidgande ögondroppar så det är lämpligt om man inte kör bil direkt efter undersökningen. I samband med besöket bestämmer vi lämpligt intervall till nästa besök. Intervallet är beroende på vilken typ av diabetes man har, hur välinställd man är i sjukdomen och om vi ser några tecken på retinopati vid undersökningen. 


I typiska fall, om ingen retinopati ses, är intervallet vid insulinbehandlad diabetes 2 år, tablettbehandlad 3 år och enbart kostbehandlad, 4 år.  Om man flyttar till en annan stad kan ögonbottenbilderna skickas till annan ögonläkare/klinik för fortsatt uppföljning och på samma sätt kan vi ta över uppföljningen om man tidigare gått hos annan läkare.