Synkorrigerande kirurgi med Multifokala linser

Att leva ett liv utan glasögon/kontaktlinser är en dröm för många och det har utvecklats många metoder för att uppnå det målet. 

BAKGRUND

När man är ung är ögats lins mjuk och kan ställa in synskärpan inom ett stort område från nära till långt avstånd. I den situationen brukar man välja något ingrepp som ändrar ljusets brytning i hornhinnan när man vill slippa glasögon. Det finns flera metoder: t.ex. LASIK, LASEK, Smile, där man med laser korrigerar hornhinnan. StarrMedica utför inte sådan behandling men det finns många andra verksamheter som gör det med bra resultat.  Vid alltför stor astigmatism går behandlingen inte att göra.

Problemet med dessa ingrepp är att när linsen sedan börjar bli mer stel (det här börjar oftast redan i 40-årsåldern) så kan ögat inte längre ställa in skärpan på nära håll och man blir då åter beroende av glasögon. Först bara läsglasögon och sedan ofta progressiva efter några år när linsens stelhet gör det svårt att ha synskärpa på mellanavstånd (ex vid datorn). Den här förändringen kallas presbyopi eller åldersseende, är helt normal och drabbar alla förr eller senare.

En ”photoshoppad” bild av hur en höstutflykt sedd genom en multifokal lins kan te sig

När det unga ögat ser skarpt på nära håll drar de inre ögonmusklerna ihop sig så att linsen antar sin sfäriska form-ögat ackomoderar

När det unga ögat ser skarpt på nära håll drar de inre ögonmusklerna ihop sig så att linsen antar sin sfäriska form-ögat ackomoderar.

Ögat ser skarpt på långt avstånd genom att ögats inre muskler (ciliarmusklerna) slappnar av vilket drar ut linsen till en mer elliptisk form.

HUR KORRIGERAR STARRMEDICA SYNFEL

Vad vi gör är att byta ut linsen mot en konstgjord lins. Vid enbart astigmatism använder vi en så kallad torisk lins (som är asymmetrisk och kompenserar ungefär på samma sätt som glasögon gör) och om det också är aktuellt att slippa glasögon för gott så använder vi en multifokal lins (som också vid behov kan vara torisk).  De patienter som är aktuella för ingreppet är personer som utvecklat någon grad av katarakt (gråstarr) och där en katarktoperation är aktuell eller förväntas bli aktuell inom en snar framtid. En frisk naturlig lins byter vi inte.

HUR FUNGERAR EN MULTIFOKAL LINS?

Istället för att bara få en skarp bild på näthinnan ger den vanligaste, trifokala, linsen tre skarpa bilder, en på långt avstånd, en på mellanavstånd och en på läsavstånd (30-40cm). Det här blir lite krångligt för hjärnan de första dagarna men efter en tid, oftast någon till några veckor, har hjärnan ställt om sig och väljer automatiskt den skarpaste bilden och resultatet blir att men ser skarpt på alla avstånd. Processen påminner om när man för första gången får progressiva glasögon. De flesta upplever att det är besvärligt i början men de allra flesta vänjer sig.  Av det här skälet bör båda ögonen opereras samtidigt. 

HUR GÅR OPERATIONEN TILL?

Ungefär som vid en vanlig kataraktoperation lokalbedövas ögat, den gamla linsen tas bort och den nya sätts in. Ingreppet tar 10-15min. De linser vi använder är de som vi anser är de bästa (men inte billigaste) som finns idag.

Synkorrigerande kirurgi med multifokala linser på StarrMedica Ögonklinik

Principen för en trifokal lins, tre skarpa bilder på näthinnan samtidigt.

KAN ALLA OPERERAS MED DENNA METOD?

Nej, vi undersöker patienten noggrant och det finns flera medicinska tillstånd där vi inte går vidare med operation. Främst om man har problem med näthinna/gula fläcken eller med hornhinnan.

Vill man trots det ändå minska sitt glasögonberoende efter kataraktoperation finns några möjligheter. Se stycket längst ned om ytterligare linsalternativ. Om man har mycket högt ställda krav på synskärpa men vi bedömer att multifokala linser inte är lämpliga finns alternativet att använda ultraklara monofokala linser med ännu högre optisk renhet än de väldigt bra standardlinser som bekostas av regionen. 

ÄR DET BARA FÖRDELAR?

Nej! Genom att ljuset behöver delas upp i tre bilder tappar man lite kontrastverkan. Det här är i normalfallet inget man märker men om ljuset är dåligt och man har något problem med näthinnan redan från början kan det bli störande. En annan nackdel är att vid mörker upplever vissa att det kan glittra och blir ringar runt ljuskällor (halo). Det här är i de flesta fall inget större problem men om man exempelvis kör mycket bil på natten kan det vara störande och tröttande. Om vi misstänker att detta kan bli ett problem kan det hända att vi istället rekommenderar någon av linserna nedan.

YTTERLIGARE LINSALTERNATIV

Vill man bli glasögonfri efter kataraktoperation är som regel förstahandsvalet en trifokal lins och den vi efter genomgång av marknaden nästan uteslutande använder oss av och är mycket nöjda med heter Panoptix. (Alcon). Det har fram till nyligen varit en stor källa till frustration både för oss och för de aktuella patienterna att vi ganska ofta fått säga nej till att sätta in denna lins pga något problem med näthinna (ex AMD, glaukom eller diabetesförändringar). Nu har forskningen gått framåt och vi kan erbjuda två linsalternativ även till dessa patienter.


Vivity (Alcon) Detta är en ny lins där man genom att fiffigt utnyttja fysikens lagar lyckas undvika att splittra ljuset och därmed får mindre problem med kontrast och störande nattliga ljusfenomen. Man får bra syn på långt och mellanavstånd (dator/mobil) men inte lika bra syn på nära håll vilket gör att man behöver glasögon vid läsning, i synnerhet av liten text. Den stora fördelen är att linsen kan användas även vid det inte helt friska ögat och till personer som kör mycket bil i mörker. Vår klinik var en av de första i Sverige att få tillgång till den här linsen och vi har hunnit få en ganska stor erfarenhet av den. Vi är generellt väldigt förtjusta i den, för att förutom att vara betydligt mer förlåtande vid en ej helt perfekt näthinna är i stort sett alla patienter jättenöjda och vi upplever att det verkar vara lite lättare och går snabbare för patienten att vänja sig vid den än en trifokal lins. 


Eyhance (Johnson & Johnson) Detta är inte en multifokal lins utan en monofokal där man lyckats förlänga skärpedjupet så att förutom att se skarpt på långt avstånd även får en förbättrad (men inte perfekt) skärpa på mellanavstånd. Det här gör att man får ett mindre behov av glasögon och t.ex lättare kan gå på ojämn skogsstig, läsa prislappar på butikshyllor och laga mat. Den stora fördelen är att denna lins går att sätta in i alla ögon oavsett andra sjukdomar.  En annan fördel är att linsen är betydligt billigare och den tid vi måste ägna åt beräkning av linsstyrkan är kortare än för de mer avancerade linserna vilket gör att vi kan erbjuda operation med denna lins till ett betydligt lägre pris.


Om du tycker att det är krångligt och svårt att välja så var lugn, vi hjälper och guidar dig att hitta det linsalternativ som passar just dig bäst för att du helt eller delvis ska kunna slippa glasögon efter kataraktoperationen.