BLÖDNING I ÖGATS BINDEHINNA (HYPOSFAGMA)

VAD ÄR HYPOSFAGMA?

Hyposfagma är en blödning i ögats bindehinna  som ofta uppstår helt utan någon uppenbar anledning (men ibland efter ex nysning eller krystning). Orsaken är att ett litet blodkärl spricker och den lilla mängd blod som läcker ut sprider sig sedan över ögonvitan.

SYMTOM

Vissa personer känner en lätt skavkänsla men de flesta har inga symtom alls och upptäcker blödningen när man ser sig i spegeln. Det ser väldigt skrämmande och farligt ut (men är inte det) när ögonvitan är blodröd.

BEHANDLING

Det finns ingen behandling och det behövs inte heller. Blödningen försvinner successivt av sig själv inom några veckor och ger inte upphov till några skador på ögats funktion. Om man upplever skavkänsla så kan man använda smörjande ögondroppar.

INFORMATION


Till oss kommer du med eller utan remiss, du kan också skriva din egen remiss.

Kontakta oss via telefon 018-151617 eller mail info@starrmedica.se eller via 1177/mina vårdkontakter.

Patientavgift för specialistläkarbesök/operation är 260 kr. Frikort gäller.

För patienter över 85 år är besöket kostnadsfritt.


Försäkringspatienter och privata patienter är också välkomna.

Liten blödning. I mer uttalade fall kan blödningen sprida sig över hela ögonvitan.

Liten blödning. I mer uttalade fall kan blödningen sprida sig över hela ögonvitan.

Större ögonblödning. Det ser dramatiskt ut men är helt ofarligt och självläkande.

Större ögonblödning. Det ser dramatiskt ut men är helt ofarligt och självläkande.