BLEFARIT (ÖGONLOCKSINFLAMMATION)

VAD ÄR BLEFARIT?

Blefarit innebär en inflammation i ögonlockskanten. Det är ett vanligt tillstånd och särskilt vanligt är det hos äldre och hos personer med andra hudåkommor såsom atopiskt eller seborroiskt (mjäll) eksem samt rosacea. Uppkomstmekanismen är en störning av talgkörtlarnas funktion, ofta på grund av eller i samverkan med en infektion i området med stafylokockbakterier.  Inflammationen kan antingen huvudsakligen drabba ögonfransarnas rötter (främre blefarit) eller talgkörtlarna på ögonlockets insida (bakre blefarit).

VILKA SYMTOM GER BLEFARIT?

Tillståndet drabbar i stort sett alltid båda ögonen (men ibland olika mycket) och vanliga symtom är rodnad och krustor/fjäll i ögonlockskanten, skavkänsla eller klåda/brännkänsla. Ibland förlust av eller felväxande ögonfransar. Ofta  får man också en synpåverkan pga störd funktion av tårfilmen.

HUR BEHANDLAS BLEFARIT?

INFORMATION


Till oss kommer du med eller utan remiss, du kan också skriva din egen remiss.

Kontakta oss via telefon 018-151617 eller mail info@starrmedica.se eller via 1177/mina vårdkontakter.

Patientavgift för specialistläkarbesök/operation är 260 kr. Frikort gäller.

För patienter över 85 år är besöket kostnadsfritt.


Försäkringspatienter och privata patienter är också välkomna.

Tillståndet är ofta mer eller mindre kroniskt och basen i behandlingen är god ögonlockshygien med rengöring och smörjning av ögat. Detta minskar risken för sekundär bakterieinfektion och den onda cirkel som det resulterar i. Ögat tvättas ett par ggr/dag med varma, våta kompresser kombinerat med lätt massage av ögonlockskanten.  Om otillräcklig effekt kan man pröva att späda ut babyschampoo med vatten 1:4 för tvätt framförallt i början av förloppet när det är mycket fjäll och krustor. Ögat smörjes sedan med receptfria ögondroppar/salva. Vid svårare fall som inte svarar på denna behandling behövs ögonläkarbedömning och ofta behandling med kortisondroppar i kombination med antibiotika.