Covid-19 information

Eftersom många av våra patienter är äldre och tillhör riskgrupp för Covid-19 så är det viktigt att minska riskerna vid besök hos oss. 

Du som patient måste ta ansvar och avboka tiden om du har luftvägssymtom. 

Vid avbokning av dessa skäl utgår ingen avgift även om du bokar av samma dag.

Detta är vad vi gjort för att minska smittrisk:

  • Glesare patientbokning.
  • Möblerat väntrummet med avstånd.
  • All personal bär munskydd i patientmötet.
  • Vid patientnära undersökningar (ex vid ögonmikroskopi) har också apparaturen försetts med plexiglasskydd.
  • Vi har ingen kaffeautomat i väntrummet. Säg till någon i personalen så serverar vi dig en kopp kaffe istället. 
  • Om du behöver hjälp med tolk så ser vi helst att du använder en anhörig/någon du träffar regelbundet. I andra hand använder vi oss av telefontolk. 
  • Medföljande person får inte kvarstanna i väntrummet (undantag för barn eller patient med särskilt behov som får åtföljas av EN person).


Vi beklagar att en del av de här reglerna gör besöket mer krångligt men vi tar riskerna på allvar.  

!

Från 11/3-2021 har all vår personal fått den första covidvaccinsprutan. Vi kommer trots det att fortsätta med samma strikta smittbegränsande åtgärder som hittills bidragit till att oss veterligen ingen patient smittats med covid-19 i samband med besöket hos oss.