Covid-19 information

Eftersom många av våra patienter är äldre och tillhör riskgrupp för Covid-19 så är det viktigt att minska riskerna vid besök hos oss. 


Våren 2022 har förekomsten av Covid minskat men pandemin är ännu inte över och vi kommer i större eller mindre utsträckning hålla kvar de åtgärder vi beskriver nedan. Vi beklagar eventuell olägenhet men för oss är patientsäkerhet viktigast. Om läget förbättras ytterligare kan lättnader bli aktuella. 

Du som patient måste ta ansvar och avboka tiden om du har luftvägssymtom. 

Vid avbokning av dessa skäl utgår ingen avgift även om du bokar av samma dag.

Detta är vad vi gjort för att minska smittrisk:

  • Glesare patientbokning.
  • Möblerat väntrummet med avstånd.
  • All personal bär munskydd i patientmötet.
  • Vid patientnära undersökningar (ex vid ögonmikroskopi) har också apparaturen försetts med plexiglasskydd.
  • Vi har ingen kaffeautomat i väntrummet. Säg till någon i personalen så serverar vi dig en kopp kaffe istället. 
  • Om du behöver hjälp med tolk så ser vi helst att du använder en anhörig/någon du träffar regelbundet. I andra hand använder vi oss av telefontolk. 
  • Medföljande person får inte kvarstanna i väntrummet (undantag för barn eller patient med särskilt behov som får åtföljas av EN person).
  • All personal har fått 3 vaccinationer.


Vi beklagar att en del av de här reglerna gör besöket mer krångligt men vi tar riskerna på allvar.