GLASKROPPSAVLOSSNING

VAD ÄR GLASKROPPSAVLOSSNING?

Glaskroppen är den genomskinliga geléaktiga vävnad som fyller ut ögat. Glaskroppen fäster mot näthinnan (retina). Som del av naturligt åldrande så skrumpnar glaskroppen med tiden. Så småningom har den krympt så mycket att den släpper från näthinnan=glaskroppsavlossning. Det här sker vanligtvis i 50-årsåldern men kan komma tidigare om man är närsynt. I normalfallet släpper glaskroppen utan komplikationer.  I ovanliga fall kan glaskroppen slita loss näthinnan och det kan vara farligt för synen (näthinnaavlossning). I dessa fall behöver man behandling inom något dygn för att undvika bestående synnedsättning, i värsta fall blindhet.  

SYMTOM

Plötslig debut av svarta prickar/grumlingar (”mouches volant”)/spindelnät som rör sig i synfältet i samband med att man ändrar blickriktning. Blixtar i synfältet framförallt vid blick åt sidan. 

Oroande och mest bekymmersamt är om man upplever blixtar kontinuerligt eller en gardin som dras in från sidan. Det kan tyda på näthinneavlossning och man behöver undersökas ganska akut.

BEHANDLING

Alla med symtomgivande glaskroppsavlossning bör undersökas inom 10 dagar av ögonläkare för att utesluta påverkan på näthinnan. Förutom undersökning i mikroskop så gör vi en s.k. OCT-undersökning där man i detalj kan se hur näthinnan mår. Behandlingen är vanligtvis ingen alls, om näthinnan är opåverkad. Vid näthinnepåverkan är behandlingen individuell med målet att skydda eller rädda den för synen helt nödvändiga näthinnan.

INFORMATION


Till oss kommer du med eller utan remiss, du kan också skriva din egen remiss.

Kontakta oss via telefon 018-151617 eller mail info@starrmedica.se eller via 1177/mina vårdkontakter.

Patientavgift för specialistläkarbesök/operation är 260 kr. Frikort gäller.

För patienter över 85 år är besöket kostnadsfritt.


Försäkringspatienter och privata patienter är också välkomna.