GRÖN STARR (GLAUKOM)

Glaukom eller grön starr (ej att förväxla med grå starr/katarakt) är ett samlingsnamn på några olika sjukdomar som skadar synnerven och obehandlat leder till blindhet. Glaukom är oftast associerat med ett förhöjt tryck inne i ögat och behandlingen syftar till att sänka ögontrycket. (faktiskt även vid det mycket ovanliga tillståndet "normaltrycksglaukom"). Det som orsakar det förhöjda ögontrycket är ett överskott på kammarvätska. Kammarvätskan bildas vid ciliarkroppen (området bakom regnbågshinnan där ögats inre muskel finns och trådarna till linsen fäster). Vätskan cirkulerar sedan genom pupillen till den främre kammaren där den dräneras i kammarvinkeln i det så kallade trabekelverket. Vid öppenvinkelglaukom, som i Sverige utgör ca 90% av alla glaukom så är det avrinningen genom trabekelverket som är störd. Vätskan ansamlas då i ögat och trycket ökar vilket kan skada den känsliga synnerven med synfältsbortfall som konsekvens.

Eftersom förlorade delar av synfältet inte går att få tillbaka är det viktigt att få rätt diagnos så tidigt som möjligt. Den vanligaste formen -öppenvinkelsglaukom kan ofta ta flera år innan man märker av.  Finns sjukdomen i familjen bör man rutinmässigt undersöka sig senast i 50-årsåldern. I norra Sverige utvecklar många äldre öppenvinkelglaukom p.g.a. ett tillstånd som heter pseudoexfoliation (PEX).

SYMTOM

Oftast är förloppet långsamt och det kan vara svårt att märka det. Man har inte ont, ögat är inte rött och synskärpan i det centrala synfältet är opåverkad, man kan läsa och göra de flesta aktiviteter utan svårigheter. I typiska fall förlorar man framförallt det perifera synfältet. I ovanliga fall kan trycket stiga snabbt i ena ögat, det gör ont och ögat blir rött. Om så är fallet behöver man undersökas omgående för att undvika omfattande ögonskada och blindhet.

HOS OSS

Vi mäter ögats tryck och tjockleken på hornhinnan. Därefter utför vi en synfältsundersökning (perimetri) och bedömer hur synnerven mår via en ögonbottenundersökning både med ögonmikroskop och med OCT.

BEHANDLING

Det finns tre principiellt olika behandlingar av glaukom:


Medicinsk behandling: Droppar av olika slag som strävar efter att minska produktionen av ögonvätska eller förbättra avrinningen av vätskan.

Ögonlaserbehandling: Det finns flera olika behandlingar med ögonlaser man kan använda sig av vid glaukom. Några utför vi på StarrMedica, medan  patienter vi bedömer kan ha nytta av laserbehandlingar vi inte själva utför remitteras.

Kirurgi: I enstaka fall är det aktuellt med en operation när ovanstående åtgärder inte räcker. Vi remitterar i så fall till Akademiska sjukhuset som vi har ett bra samarbete med.


Patienter med glaukom behöver en regelbunden uppföljning hos ögonläkare.

Kammarvätskan bildas i ciliarkroppen, cirkulerar i ögat och absorberas i främre kammarvinkeln

Kammarvätskan bildas i ciliarkroppen, cirkulerar i ögat och absorberas i främre kammarvinkeln

INFORMATION


Till oss kommer du med eller utan remiss, du kan också skriva din egen remiss.

Kontakta oss via telefon 018-151617 eller mail info@starrmedica.se eller via 1177/mina vårdkontakter.

Patientavgift för specialistläkarbesök/operation är 260 kr. Frikort gäller.

För patienter över 85 år är besöket kostnadsfritt.


Försäkringspatienter och privata patienter är också välkomna.

Perimetri-synfältsundersökning

OCT-undersökning