GRÖN STARR (GLAUKOM)

Glaukom eller grön starr (ej att förväxla med grå starr/katarakt) är ett samlingsnamn på några olika sjukdomar som skadar synnerven och obehandlat leder till blindhet. Glaukom är oftast associerat med ett förhöjt tryck inne i ögat och behandlingen syftar till att sänka ögontrycket. (faktiskt även vid det mycket ovanliga tillståndet "normaltrycksglaukom") Eftersom förlorade delar av synfältet inte går att få tillbaka är det viktigt att få rätt diagnos så tidigt som möjligt. Den vanligaste formen -öppenvinkelsglaukom kan ofta ta flera år innan man märker av.  Finns sjukdomen i familjen bör man rutinmässigt undersöka sig senast i 50-årsåldern.

SYMTOM

Oftast är förloppet långsamt och det kan vara svårt att märka det. Man har inte ont, ögat är inte rött och synskärpan i det centrala synfältet är opåverkad, man kan läsa och göra de flesta aktiviteter utan svårigheter. I typiska fall förlorar man framförallt det perifera synfältet. I ovanliga fall kan trycket stiga snabbt i ena ögat, det gör ont och ögat blir rött. Om så är fallet behöver man undersökas omgående för att undvika omfattande ögonskada och blindhet.

HOS OSS

Vi mäter ögats tryck och tjockleken på hornhinnan. Därefter utför vi en synfältsundersökning (perimetri) och bedömer hur synnerven mår via en ögonbottenundersökning både med ögonmikroskop och med OCT.

BEHANDLING

Det finns tre principiellt olika behandlingar av glaukom:


Medicinsk behandling: Droppar av olika slag som strävar efter att minska produktionen av ögonvätska eller förbättra avrinningen av vätskan.

SLT-Laserbehandling: Med laser kan man göra så att cirkulationen/avrinningen av ögonvätskan förbättras. Det är en behandling vi erbjuder hos oss. LÄS MER HÄR Vid den mer ovanliga varianten trångvinkelglaukom kan vi också erbjuda en annan laserbehandling.

Kirurgi: I enstaka fall är det aktuellt med en operation när ovanstående åtgärder inte räcker. Vi remitterar i så fall till Akademiska sjukhuset som vi har ett bra samarbete med.

Perimetri-synfältsundersökning

OCT-undersökning

INFORMATION


Till oss kommer du med eller utan remiss, du kan också skriva din egen remiss.

Kontakta oss via telefon 018-151617 eller mail info@starrmedica.se eller via 1177/mina vårdkontakter.

Patientavgift för specialistläkarbesök/operation är 260 kr. Frikort gäller.

För patienter över 85 år är besöket kostnadsfritt.


Försäkringspatienter och privata patienter är också välkomna.