IRIT

VAD ÄR IRIT?

Irit är en inflammation i regnbågshinnan, nästan alltid är också de inre ögonmusklerna påverkade och tillståndet kallas också iridocyklit eller främre uveit. Irit finns i en akut form (vanligast) och i en kronisk. Oftast är orsaken okänd men irit uppstår ibland som delfenomen vid autoimmuna och reumatiska sjukdomar som t.ex Crohn, Bechterew, Psoriasis. Det kan också uppstå som en reaktion på vissa infektioner. Vissa personer tenderar att få återkommande akuta iriter.  Det är viktigt att få behandling annars riskerar ögat att skadas.

SYMTOM

Nästan alltid är bara det ena ögat drabbat. Rodnad, ljuskänslighet och ibland ökat tårflöde, synnedsättning och förminskad pupill. Smärta är vanligt, i synnerhet när man ser på nära håll (ögat ackomoderar).  Vid kronisk irit är symtomen oftast bara synnedsättning.

BEHANDLING

Behandlingen är individuell och patienten följs alltid upp men kortisonögondroppar och pupillvidgande behandling (för att förhindra att den växer fast) är standardterapi. På grund av att irit så ofta är kopplad till något annat kroppsligt tillstånd så brukar vi remittera patienten för utredning till någon som är duktig på det.

INFORMATION


Till oss kommer du med eller utan remiss, du kan också skriva din egen remiss.

Kontakta oss via telefon 018-151617 eller mail info@starrmedica.se eller via 1177/mina vårdkontakter.

Patientavgift för specialistläkarbesök/operation är 260 kr. Frikort gäller.

För patienter över 85 år är besöket kostnadsfritt.


Försäkringspatienter och privata patienter är också välkomna.