KERATIT (HORNHINNEINFLAMMATION)

VAD ÄR KERATIT?

Hornhinnan är den kupolformade genomskinliga hinna som skyddar ögats centrala delar.  Förutom att skydda så är hornhinnan viktig i ögats optiska funktion och bryter mer ljus än vad linsen gör. Det här innebär att alla djupare skador i hornhinnan som lämnar ärr oundvikligen ger en synpåverkan. Keratit är en allmän term och inflammationen kan uppstå på en mängd sätt, såsom infektion, uv-ljus eller retande ämnen.

INFEKTIÖS KERATIT

Svår synnedsättning efter keratit. Den ärriga ogenomskinliga hornhinnan kommer tyvärr inte att läka av sig själv.

Svår synnedsättning efter keratit.

Den ärriga ogenomskinliga hornhinnan kommer tyvärr inte att läka av sig själv.

Ytliga ögoninfektioner (konjunktivit) är mycket vanliga och många har upplevt hur ögonen kan vara igenkladdade av bakterier. Ögats immunförsvar är hos den friska individen dock väldigt kapabelt och det är mycket ovanligt att infektioner tränger in i hornhinnan om det inte finns något sår som skadat skyddsbarriären. (Nästan enda undantaget är gonokockbakterien, vilket var orsaken att man tidigare gav nyfödda Credé-profylax för att förhindra blindhet om de smittats av mamman under förlossningen).

Ett särskilt problem i detta sammanhang är kontaktlinser som förutom att de kan skava upp sår även kan utsätta ögat för särskilt ilskna bakterier (pseudomonas) men även svampinfektioner och en riktigt trist ögonskadande parasit som heter Akantamöba. Det här gör att man ska vara extra uppmärksam som kontaktlinsbärare om man får symtomen nedan och vara snabb att söka sjukvård. Annars är det huvudsakligen bakterier (ofta Stafylokocker) och herpesvirus, både herpes simplex och zoster (vid bältros), som kan ge infektiös keratit.

SYMTOM

Oftast ensidiga besvär. Intensiv rodnad, smärta, ljuskänslighet, dimsyn, ökat tårflöde.

Tillstånd efter bakteriell hornhinneinfektion hos kontaktlinsbärare. Patienten fick tidigt adekvat behandling och den centrala delen av hornhinnan har klarat sig. Att blodkärl vuxit in beror på att hornhinnan drabbades av syrebrist under och efter infektionen och omgivande bindehinna gjorde vad den kunde för att rädda hornhinnan från att gå under.

BEHANDLING

Om infektiös keratit starkt misstänks skall personen bedömas av ögonläkare snarast. Behandlingen är aggressiv antibiotikaterapi för att minska ögonskadan.

Tillstånd efter bakteriell hornhinneinfektion hos kontaktlinsbärare. Patienten fick tidigt adekvat behandling och den centrala delen av hornhinnan har klarat sig. Att blodkärl vuxit in beror på att hornhinnan drabbades av syrebrist under och efter infektionen och omgivande bindehinna gjorde vad den kunde för att rädda hornhinnan från att gå under.

FOTOKERATIT (SNÖBLINDHET SVETSBLÄNK)

Om ögat utsätts för starkt ljus antingen i snö, på sjön eller om man ser in i svetslåga utan skyddsglasögon kan man få en brännskada på ögat. Symtomen är som vid infektiös keratit men oftast drabbas båda ögonen. Smärtan är stark men det här är som regel självläkande. Om mycket svåra besvär eller ingen förbättring inom ett par dygn sök vårdcentral eller ögonläkare.

KEMISK KERATIT

Typfallet är att man får in retande ämne i ögat eller utsätts för rök/gas som är starkt irriterande. Skölj OMEDELBART ögat med vatten. Skölj sedan ytterligare några gånger. Om det finns misstanke att man fått lut i ögat (starkt basiskt ämne med högt pH-värde) så sluta aldrig skölja med vatten innan kontakt med sjukvård.  Starkt basiska ämnen fortsätter att skada ögat och ibland måste det sköljas under mycket lång tid, alternativt behandlas med särskilda buffrande sköljvätskor.  Efter kontakt med retande ämne i ögat ring 1177 för ytterligare råd om man behöver undersökas av läkare.