MAKULADEGENERATION EN SJUKDOM I GULA FLÄCKEN

VAD ÄR MAKULADEGENERATION?

Hela ögats funktion är att skapa en bild på den ljuskänsliga näthinnan som sedan förmedlas vidare till hjärnan. I näthinnan finns två typer av ljuskänsliga nervceller: stavar som uppfattar ljus/mörker samt tappar som uppfattar färger. Mitt på näthinnan finns ett område där man ser som allra skarpast och där det nästan bara finns tappar. Detta område kallas för makula (gula fläcken) och är det område du använder just nu när du läser den här texten. Åldersrelaterad makuladegeneration (AMD), vilket innebär gradvis nedbrytning av gula fläcken, är i västerlandet den vanligaste orsaken till kraftig synnedsättning. Tillståndet är ärftligt, blir vanligare med ökande ålder, påverkas negativt av rökning och verkar till viss del kunna förebyggas/bromsas av en kost rik på antioxidanter och mineraler.  Man skiljer på två typer av makuladegeneration, dels ”torr” där försämringen går långsamt (år) och den andra typen ”våt” där försämringen går mycket snabbt och kraftig synnedsättning kan utvecklas på några veckor utan behandling. Den torra varianten kan övergå i den våta hos 10-20% av patienter. Observera att även vid långt gången AMD blir patienten inte blind eftersom den perifera synen finns kvar vilket gör att man t.ex. utan större svårigheter kan ta sig runt i bostaden och i andra kända miljöer. Däremot påverkas ju den delen av synen där man ser skarpt, t.ex läser och ser på TV vilket kan vara mycket handikappande och negativt för livskvalitet.

OCT bild av en av våra patienter med uttalad våt AMD. Det bulliga området i mitten är en kraftigt svullen makula (gula fläcken). Lyckligtvis finns det effektiv behandling idag. 

OCT bild av en av våra patienter med uttalad våt AMD. Det bulliga området i mitten är en kraftigt svullen makula (gula fläcken). Lyckligtvis finns det effektiv behandling idag.

Ögonbottenfoto av en annan patient med våt AMD, det patologiska området är det centrala. Strukturen till höger är synnerven.

Ögonbottenfoto av en annan patient med våt AMD, det patologiska området är det centrala. Strukturen till höger är synnerven.

SYMTOM

Vid den vanligaste torr AMD ser man en långsamt försämrad synskärpa och svårighet läsa liten text. Bilden kan förvrängas  så att raka linjer blir krokiga. (Det här kan man enkelt testa själv med sk. Amslertest) Ofta upplevs att vissa dagar är bättre och vissa sämre. Vid övergång till våt AMD ses en mycket snabbt försämring av synen. 

DIAGNOS

Hos oss undersöks patienten med ögonmikroskop där förändringarna brukar vara typiska. Sedan kompletterar vi undersökningen med så kallad OCT med/eller utan angiografi där vi ser hur näthinnan mår och om det finns tecken till en övergång från torr till våt AMD. 

BEHANDLING

Mot torr AMD finns ingen botande behandling idag, däremot rekommenderas för att bromsa förloppet en kost rik på färgade grönsaker, frukter och bär (ex blåbär) och oljerik fisk (ex lax, makrill). Det är viktigt att ha bra belysning vid läsning. Man har också rätt till hjälp från syncentralen med anpassning av bostaden och synhjälpmedel. 

Vid våt AMD har behandlingen helt revolutionerats av moderna läkemedel som kallas antiVEGAF  (Lucentis/Eylea) som hindrar den sjukliga bildningen av nya blodkärl i området. Det är därför så viktigt att upptäcka försämringen när torr AMD övergår i våt.