MAKULADEGENERATION EN SJUKDOM I GULA FLÄCKEN

VAD ÄR MAKULADEGENERATION?

Hela ögats funktion är att skapa en bild på den ljuskänsliga näthinnan som sedan förmedlas vidare till hjärnan. I näthinnan finns två typer av ljuskänsliga nervceller: stavar som uppfattar ljus/mörker samt tappar som uppfattar färger. Mitt på näthinnan finns ett område där man ser som allra skarpast och där det nästan bara finns tappar. Detta område kallas för makula (gula fläcken) och är det område du använder just nu när du läser den här texten. Åldersrelaterad makuladegeneration (AMD), vilket innebär gradvis nedbrytning av gula fläcken, är i västerlandet den vanligaste orsaken till kraftig synnedsättning. Tillståndet är ärftligt, blir vanligare med ökande ålder, påverkas negativt av rökning och verkar till viss del kunna förebyggas/bromsas av en kost rik på antioxidanter och mineraler.  Man skiljer på två typer av makuladegeneration, dels ”torr” där försämringen går långsamt (år) och den andra typen ”våt” där försämringen går mycket snabbt och kraftig synnedsättning utvecklas på några månader utan behandling. Den torra varianten kan övergå i den våta hos 10-20% av patienter. Observera att även vid långt gången AMD blir patienten inte blind eftersom den perifera synen finns kvar vilket gör att man t.ex. utan större svårigheter kan ta sig runt i bostaden och i andra kända miljöer. Däremot påverkas ju den delen av synen där man ser skarpt, t.ex läser och ser på TV vilket kan vara mycket handikappande och negativt för livskvalitet.

Svår synnedsättning efter keratit. Den ärriga ogenomskinliga hornhinnan kommer tyvärr inte att läka av sig själv.

OCT-bild av en svår våt AMD. Makulaområdet (berget i mitten) är mycket svullet och sjukt. Här behövs snabb behandling om synen ska kunna räddas.

Tillstånd efter bakteriell hornhinneinfektion hos kontaktlinsbärare. Patienten fick tidigt adekvat behandling och den centrala delen av hornhinnan har klarat sig. Att blodkärl vuxit in beror på att hornhinnan drabbades av syrebrist under och efter infektionen och omgivande bindehinna gjorde vad den kunde för att rädda hornhinnan från att gå under.

En annan patient med våt AMD sett med ögonmikroskop. Det sjuka området är det mörka fältet i mitten. Strukturen till höger är en väsentligen normal synnerv.

SYMTOM

Vid den vanligaste torr AMD ser man en långsamt försämrad synskärpa och svårighet läsa liten text. Bilden kan förvrängs  så att raka linjer blir krokiga. (Det här kan man enkelt testa själv med sk. Amslertest) Ofta upplevs att vissa dagar är bättre och vissa sämre. Vid övergång till våt AMD ses en mycket snabbt försämring av synen.

BEHANDLING

DIAGNOS

Hos oss undersöks patienten med ögonmikroskop där förändringarna brukar vara typiska. Sedan kompletterar vi undersökningen med så kallad OCT med/eller utan angiografi där vi ser hur näthinnan mår och om det finns tecken till en övergång från torr till våt AMD.

Mot torr AMD finns ingen botande behandling idag, däremot rekommenderas för att bromsa förloppet en kost rik på färgade grönsaker, frukter och bär (ex blåbär) och oljerik fisk (ex lax, makrill). Det är också viktigt att ha bra belysning vid läsning. Man har också rätt till hjälp från syncentralen med anpassning av bostaden och synhjälpmedel.

Vid våt AMD har behandlingen helt revolutionerats av moderna läkemedel som kallas antiVEGAF (Lucentis/Eylea) som hindrar den sjukliga bildningen av nya blodkärl i området. Det är därför så viktigt att upptäcka försämringen när torr AMD övergår i våt.