OCT-undersökning

OCT (Optical coherence technology) är en fantastisk metod där tekniken är mycket komplicerad men kan närmast liknas vid ultraljud/ekolod men där man istället för ljud använder ljus av speciella våglängder. Det här innebär att vi kan göra detaljerade undersökningar av ögat som undersökaren inte kan se med vanliga undersökningsmetoder (t.ex djupare lager av näthinnan eller området bakom regnbågshinnan).  Det här är väldigt värdefullt och har ökat precision och säkerhet vid en mängd ögonsjukdomar men i synnerhet vid sjukdomar i näthinna/makula.  För patienten är undersökningen snabb och smärtfri. 

Normala kammarvinklar

Normala kammarvinklar

Normal angiografi

Normal angiografi

Avancerad Våt AMD med svullnad av gula fläcken (bulliga området)

Avancerad Våt AMD med svullnad av gula fläcken (bulliga området)

Keratokonus ojämn hornhinna som ses i de topografiska bilderna till höger.

Keratokonus ojämn hornhinna som ses i de topografiska bilderna till höger.