PRISER

Vård med regionavtal

Mottagningsbesök

Patientavgift (fn260kr)


Kataraktoperation

Patientavgift (fn260kr)


Plastikoperation

(medicinsk indikation*)

Patientavgift (fn260kr)


Barn eller patient >85 år.

Ingen avgift


Frikort gäller

*ex hängande ögonlock med synfältsinskränkning, hudförändring med cancermisstanke, chalazion, stopp i tårväg

Kataraktkirurgi med speciella linser

Monofokal ultraklar lins

12.000/öga


Torisk lins (mot astigmatism)

15.000/öga


Multifokal lins

22.500/öga**


Priserna inkluderar förundersökning, speciallinser, kirurgi samt återbesök.

**I princip alltid båda ögonen samtidigt

Kosmetisk kirurgi i ögonregionen

Hängande övre ögonlock

23.000/öga***


Borttagning av missprydande hudförändr. (ex xantelasma, vårta, hudmissbildning)

1850 för en  sedan

400 för varje ytterligare

max 4500 totalt***


Övrigt

Enligt ök.


*** Priser är inkl. moms.