PRISER

Vård med regionavtal

Mottagningsbesök

Patientavgift (fn260kr)


Kataraktoperation

Patientavgift (fn260kr)Barn eller patient >85 år.

Ingen avgift


Frikort gäller

Kataraktkirurgi med speciella linser

Monofokal ultraklar lins

12.000/öga


Monofokal lins med utökat skärpedjup (Eyehance)

12.000/öga


Torisk lins (mot astigmatism)

15.000/öga


Multifokal lins* (ej torisk)

25.000/öga**


Multifokal torisk lins

27.500/öga**

Priserna inkluderar förundersökning, speciallinser, kirurgi samt återbesök.

*Panoptix eller Vivity

**I princip alltid båda ögonen samtidigt