PTERYGIUM

VAD ÄR PTERYGIUM?

Pterygium är när en del av bindehinnan (konjunktiva) växer in över hornhinnan som en vinge (som namnet kommer av på Grekiska). Det ser konstigt ut och man skulle kunna tro att man fått ett farligt tillstånd, som cancer. Det är dock inte alls det som det är frågan om. Orsaken till att vissa människor drabbas är okänt men att vistas mycket utomhus och utsättas för mycket sol, damm och uttorkning verkar driva tillståndet.  I synnerhet sol/uv-ljus verkar vara den största riskfaktorn. I USA kallas tillståndet för ”Surfers eye”.

Pterygion (I USA ”Surfers eye”) där bindehinnan med blodkärl växer in som en vinge över hornhinnan.

Pterygion (I USA ”Surfers eye”) där bindehinnan med blodkärl växer in som en vinge över hornhinnan.

SYMTOM

Förändringen är väl synlig, ofta kliar eller svider det och kan bli lokalt inflammerat. Om den blir större så orsakar den ibland en astigmatism genom att hornhinnans krökning påverkas. I ännu mer uttalade fall inkräktar den på synfältet.

BEHANDLING

Om förändringen är liten brukar den enda behandling som behövs vara ögondroppar för att förebygga och lindra klåda och främmande kroppskänsla men om förändringen orsakar betydande astigmatism eller påverkar synfältet (som på bilden) behandlas den med en relativt enkel operation.