Starrmedicas operationsavdelning

Vi är med all rätt stolta över vår operationsavdelning. Några  viktiga framgångsfaktorer finns till det. En är att avdelningen ritades och konstruerades från scratch och vi behövde inte ta hänsyn till någon befintlig lösning. Vår hyresvärd Castellum har också varit beundrandsvärt tillmötesgående med alla våra önskemål vid ombyggnaden. En annan faktor är att enbart ögonkirurgi och inget annat bedrivs här. Det gör att vi inte behövt kompromissa utan kunnat låta ögonkirurgins speciella behov av utrustning och sterilitet helt styra utformningen. Den kanske viktigaste faktorn ändå heter Jennifer Båskman, operationssköterska och chef för operationsavdelningen. Som patient behöver man inte fundera så mycket över alla dessa timmar hon lagt ned på planering av flöde av material och patienter, lufttrycksgradienter mellan rummen, UPS-kraftförsörjning, materialval, specifikationer och 1000 andra detaljer som har som funktion att patienten kan känna sig helt trygg att inget lämnats åt slumpen. Det är inte så konstigt att det är Jennifer som fått i uppdrag att skriva den nya läroboken för blivande operationssköterskor.

  

Jennifer & JaroslawaDet är inte bara operationssalen som ska fungera. Även sterilen är helt avgörande för ett tillfredsställande slutresultat 


Vi har satsat på den bästa operationsventilation som finns idag, ett så kallat LAF-tak. Vid en stor mätning under en hel operationsdag fick vi kvitto på att vi satsat rätt. Samtliga 13 mätningar i operationsfältet under dagen var i praktiken helt sterila vilket är nästan ofattbart bra!