STENOS OCH ANDRA STOPP I TÅRVÄGARNA HOS BARN & VUXNA

Tårvätska produceras i tårkörtlarna. Vätskan blandas sedan med fett och slem från olika typer av körtlar i ögonlocken. Efter att tårvätskan fullgjort sin viktiga funktion att smörja och skydda ögat samt bidra till den optiska funktionen dräneras den genom övre och nedre tårpunkten och tårvätskan rinner sedan genom tårkanalen ner i näsan och försvinner.

Om det blir något stopp i avflödet så blir effekten samma som om stuprännan på huset täpps till av löv. Vätskan flödar över och ögat rinner och blir lite kladdigt. (Skillnaden mot när man gråter är att då är produktionen av tårvätska ökad och tårkanalerna hinner inte med, ungefär som att vid ett skyfall rinner vatten överallt) Eftersom tårvätskan blir stillastående så är det lättare för bakterier att växa till och det är lätt att det blir en ytlig infektion, konjunktivit. Inget av det här är farligt för ögats funktion men det kan vara väldigt störande och tårvätskan kan irritera huden vid ögonen och ge lokalt eksem. Orsakerna och i någon mån behandlingen skiljer sig mellan barn och vuxna.

BARN

Medfödd tårvägsstenos, oftast bara på det ena ögat, är relativt vanligt. Prognosen är bra och i de flesta fall öppnar sig tårkanalen av sig själv oftast innan 1 års ålder. Ögat rinner och är lite kladdigt. I normalfallet ska man inte behandla med antibiotikadroppar men om ögat blir rödare och vätskan mer varig så behöver barnet bedömas, i första hand på BVC. Särskilt viktigt är det om barnet är yngre än 1 månad. Det man som förälder kan göra är att massera med ett finger över tårkanalen några gånger om dagen (t.ex. när barnet ligger vid bröstet) vilket förbättrar avflödet. Man tvättar också ögat med ljummet vatten. Ofta behöver man skydda huden med någon fet salva, exempelvis Inotyol. Om besvären inte gått över vid 1 års ålder kan man behöva göra ett litet ingrepp (sondering) för att öppna tårkanalen. Det går snabbt och är ofarligt men eftersom barnet behöver en kort narkos så kan vi inte utföra ingreppet hos oss utan det görs på Akademiska sjukhuset.

VUXNA

INFORMATION


Till oss kommer du med eller utan remiss, du kan också skriva din egen remiss.

Kontakta oss via telefon 018-151617 eller mail info@starrmedica.se eller via 1177/mina vårdkontakter.

Patientavgift för specialistläkarbesök/operation är 260 kr. Frikort gäller.

För patienter över 85 år är besöket kostnadsfritt.


Försäkringspatienter och privata patienter är också välkomna.

Att det blir ett relativt stopp i tårflödet är inte helt ovanligt hos personer som fyllt 60 år. Hos oss diagnosticerar vi var stoppet sitter och kan ofta genom ett litet ingrepp i lokalbedövning återställa tårflödet igen. Blir det frågan om en större rekonstruktion remitteras patienten till Akademiska