Vanliga frågor

Vi har här samlat några vanliga frågor som har ställts många gånger. Först några allmänna och sedan en del specifika om grå starr och kataraktkirurgi. Maila oss gärna på info@starrmedica.se om du tycker att det är någon fråga vi glömt.

Vilka symtom från ögat kan vara farliga och gör att man bör söka snabb vård? 

Intensiv smärta, plötslig synförsämring eller ett snabbt uppkommet ”gardinfenomen” det vill säga att det känns som någon dragit för en halvgenomskinlig gardin för ena ögat bör man söka för utan dröjsmål. Även vid blixtfenomen i ena ögat bör man höra av sig. I de flesta fall är det en (oftast ofarlig) glaskroppsavlossning eller en migränvariant men kan i värsta fall röra sig om näthinneavlossning vilket snarast måste behandlas. 


Hur långa väntetider har ni till ögonmottagningen?

Vår ambition är att erbjuda en snabb tid men som konsekvens av att många vill komma till oss så har tyvärr väntetiden ökat något, i typfallet till några veckor. När man ringer eller vi får en remiss gör vi dock alltid en individuell bedömning och i mer brådskande fall, se t.ex frågan ovan, så gör vi vad vi kan för att hitta en lösning. Prova ring 018-151617


Jag tänkte köra bil till ögonläkarbesöket, funkar det?

Nej, helst inte. I de flesta fall kommer vi att ge pupillvidgande ögondroppar för att  bättre kunna undersöka ögat. Effekten sitter i ca 4 timmar och under den tiden kan man inte ackommodera (ställa in synskärpan) och det är olämpligt att köra bil. 


Jag använder ögondroppar sedan tidigare, hur ska jag göra inför ögonläkarbesöket?

Tag dina droppar som vanligt och ta gärna med en lista på vad du ordinerats sedan tidigare till besöket.


Jag önskar en tid för operation hos er och står på blodförtunnande medicin hur ska jag göra med den?

Vid kataraktkirurgi (operation av grå starr) är det inga problem med blodförtunnande mediciner eftersom operationen är så atraumatisk och sker med mikrokirurgisk teknik. Tag medicinen som vanligt. 


Frågor om Grå starr och Kataraktkirurgi.


Gör ingreppet ont?

Nej, själva ingreppet som utförs i lokalbedövning gör inte ont. Man kan känna att något händer vid ögat men ingen smärta uppstår. Några timmar efter ingreppet blir det en lätt svullnad i operationsområdet och det kan göra lite ont, det är helt normalt. Det rör sig dock absolut inte om någon svår smärta och receptfri värkmedicin, t.ex. Alvedon, brukar räcka som behandling.


Min optiker har upptäckt att jag utvecklat grå starr på båda ögonen och har skickat en remiss till er. Är det något särskilt jag ska tänka på inför det besöket.

Ja det är det faktiskt. Fundera lite grann på vad som är viktigast för dig vad gäller synen därför att det styr delvis vilken lins vi väljer att placera. Vistas du mycket i naturen, är du t.ex. jägare eller fjällvandrare, så prioriterar du kanske att se bra på långt avstånd utan glasögon och accepterar att bära glasögon när du läser eller ser på TV. Vistas du mest inomhus så är kanske de kortare avstånden viktigast. Om du inte har stereoseende eller inte tycker att det är viktigt för dig så finns möjlighet att operera ”monovision”, vilket innebär att se bra på långt avstånd med det dominanta ögat och operera det andra ögat att se bra på läsavstånd. Slutligen om du har starka önskemål att vara glasögonfri efter kataraktoperationen så kan vi erbjuda operation med speciallinser (som du själv bekostar). Vi har stor vana vid att guida dig vid valet men det är bra om du tänkt igenom hur just dina behov ser ut.


Du opererade mitt högra öga för grå starr förra året och efteråt såg jag fantastiskt bra på det ögat. Sista månaderna känns det dock nästan som att starren kommit tillbaka och det är disigt och grått igen. Vad har hänt?

Du har med största sannolikhet råkat ut för så kallad ”efterstarr”. I samband med att den grumliga linsen tas bort så lämnas bakre linskapseln kvar som stöd för den plastlins vi sätter in. En relativt stor andel patienter drabbas av starr i den kvarlämnade kapseln. Den goda nyheten är att det är väldigt lätt att fixa till. Hör av dig så bokar vi tid för behandling med YAG-laser. Det tar ungefär en kvart att fixa problemet för gott och efter det kommer du att se lika bra igen som du gjorde som bäst efter kataraktoperationen.  


Min mans bridgekamrat opererades för grå starr men det uppstod komplikationer som gjorde att han till slut fick kraftigt nedsatt syn på ögat. Är detta vanligt?

Nej det är det verkligen inte! De allra flesta som opereras är nöjda och ser klart mycket bättre efter operationen än innan. Givetvis kan som vid all kirurgi komplikationer ändå uppstå. Komplikationsfrekvensen är lägre ju mer rutinerad kirurgen är och för vissa komplikationer går det att minska riskerna. Helt och hållet går komplikationsrisker inte att ta bort. Den vanligaste komplikationen som drabbar någon procent av alla operationer är en ruptur av bakre kapseln. Det här brukar inte vara någon katastrof och brukar gå att åtgärda med bra resultat, ibland behövs en andra operation. Blödningar i ögat var förr en fruktad komplikation men är med den mikrokirurgiska teknik som används idag extremt ovanlig. Vissa personer svullnar så mycket i hornhinnan att de faktiskt försämras i synen efter operationen. Det här går att förutse genom en undersökning med s.k endotelcellsräkning. Som enda operationsenhet i Uppsala har vi skaffat sådan utrustning. Övergående tryckstegring i ögat ses då och då men brukar inte leda till några bestående skador. Näthinneavlossning och kraftig svullnad vid gula fläcken kan i mycket ovanliga fall inträffa. Mest fruktad är dock en postoperativ bakterieinfektion i ögat. Det är lyckligtvis extremt ovanligt. Alla som opereras får antibiotika i ögat under operationen, vi har dessutom investerat i den bästa operationsventilation som går att få för att ytterligare minska den risken. 


Jag har en utlandsresa med sol och bad bokad två veckor efter kataraktoperation. Hur går det ihop?

Tyvärr inte så jättebra, i alla fall vad gäller badet. Tre veckor efter operation (så länge du använder dropparna) så ska du inte basta eller få ögonen under vatten. Du kommer också att vara lite extra ljuskänslig så snart efter operationen så det är viktigt att använda solglasögon där solen är stark (förutom på sydliga breddgrader även vid snö och på sjön)


Vad kan jag göra för att undvika att utveckla grå starr?

Grå starr (Katarakt) är en del av det naturliga åldrandet och om man får ett långt liv drabbas i stort sett varje människa av katarakt i någon grad. Man har gjort beräkningen att hälften av alla svenskar kommer att opereras för grå starr under sin livstid. Några saker har man dock sett kan skynda på kataraktutvecklingen. Förutom vissa sjukdomar som diabetes så drabbas rökare generellt tidigare av grå starr. UV-strålning skyndar också på utvecklingen och de flesta ögonläkare är eniga om att man bör skydda ögonen med solglasögon om man vistas i starkt solsken för att minska risken för kataraktutveckling


Jag jobbar inom räddningstjänsten. För två år sedan opererades jag för grå starr med vanliga linser. Jag fick information om möjligheten att välja multifokala linser men tyckte då att kostnaden var för hög. Nu har jag ångrat mig och tycker jag var dumsnål. Jag ser perfekt på långt håll men det är besvärligt i mitt yrke att hålla reda på glasögon för mobil och för att läsa. Går det att byta till multifokala?

Det går tekniskt att byta ut en konstgjord lins mot en annan men vi gör det bara i nödfall. Problemet är att efter en omoperation finns risken att det optiskt inte blir perfekt i operationsområdet i synnerhet när det gått så lång tid och synskärpan kan bli något nedsatt. Det här gör att om du nu har bra syn (på avstånd) och förväntar dig en ännu bättre syn finns risken att du blir besviken. Jag avråder därför.


Jag har diabetes sedan tonåren och trots att jag är noggrann med att sköta den har jag lindriga ögonbottenförändringar.  Nu har jag också fått katarakt som behöver opereras. Min fråga: skulle så gärna slippa glasögon. Kan jag välja multifokala linser trots min diabetes?

Du har tur. Fram till alldeles nyligen skulle din näthinnepåverkan gjort att det inte var aktuellt med den typen av linser. Nu har det kommit två linser som går att använda även när ögat inte är helt ”friskt”. Läs mer här.